Nesiller Boyu Temel İnsan Hakları

İnsan hakları, tarihteki değişimlerle ilişkilendirilerek dört gruba ayrıldı ve sınıflandırıldı.


0

İnsan hakları, kuşaklara ayrıldığında Dünya’daki değişimler dikkate alınmıştı. Nesiller boyu temel insan haklarının kategorilendirilmesini bilenler bilmeyenlere anlatsın!

 1. 1 Nesiller Boyu Temel İnsan Hakları


  Nesiller boyu temel insan hakları, Fransız devriminin ilkeleriyle ilişkilendirildi ve  4 gruba ayrıldı. Birinci kuşak olan medeni ve siyasi haklar 'özgürlük' ilkesine göre şekillendirildi. İkinci kuşak haklar olan ekonomik, sosyal ve medeni haklar "eşitlik" ilkelesiyle, üçüncü kuşak olan dayanışma hakları "kardeşlik" ilkesine dayandırıldı.

 2. 2 Birinci Kuşak Haklar


  16-18. Yüzyılların burjuva hareketlerine dayanan birinci kuşak haklar, aristokrasiye karşı hakları ifade ediyor. Aristokrasi bu haklara müdahale edemez ve devlet de bu hakları korumak zorundadır. Adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi kavramları içerir. Birinci kuşak haklar, feodalizme ve aristokrasiye karşı yapılan devrimlerle gerçekleştiğinden,burjuva sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştu.

 3. 3 İkinci Kuşak Haklar


  Birinci kuşak hakların anayasa ile güvence altına alınmasından sonra, özellikle Sanayi Devrimi sırasında artan üretimin neden olduğu yoğun çalışma, sermayenin tekelleşmesi gibi sorunlar, ekonomik ve sosyal İkinci kuşak haklar ortaya çıkardı.. Bu haklar, birinci kuşakta verilen hakların daha etkin kullanılması için devlet tarafından hazırlandı ve uygulandı. Örneğin, çalışma ve eğitim hakkı, sağlık hizmeti hakkı, sendikalaşma gibi haklar bu kuşakta başladı. Birinci Kuşak Haklar ortaya çıktıktan sonra özelikle Sanayi Devrimi sonrasında, insanlar kendilerine vakit ayıramaz hale gelmişti. Başka bir deyişle, elde edilen birinci kuşak hakları kullanabilmeleri için zamanları ve paraları yoktu.  İkinci kuşak haklarla birlikte birinci kuşak haklar pekiştirildi.

  Yine de, bu hakların bir kısmı daha sonra insanlardan alındı. Örneğin, Türkiye'de sağlık hakkı vatandaşlarına sunuluyorken, İngiltere'de sağlık sektörü kamu hizmetinden ayrıştırıldı.

 4. 4 Üçüncü Kuşak Haklar


  Üçüncü kuşak haklar, bireysel haklar olarak otyaya çıktı ve diğer kuşak haklarından bağımsız bir statü kazandı. 

  Dünya savaşlarının geride bıraktığı büyük yıkımın ardından insan haklarının korunması için uluslararası bir sisteme geçilmesi gerekmişti. İnsan haklarının ulus üstü ve ortak bir şekilde korunmasını amaçlayan bu haklar, diğer haklar gibi devlete değil, uluslararası topluma yönelik yapıldı.

 5. 5 Dördüncü Kuşak Haklar


  Dünyadaki teknolojik gelişmeler gibi bilimin her dalındaki ilerlemeler yeni haklara ihtiyaç uyandırdı. Bu yeni haklar, daha önce belirttiğimiz diğer kuşak haklar kategorisine dahil edilemeyecek yenilikte ve konseptte oldu. 

  Diğer kategorilere dahil edilmedi çünkü bu haklar, diğerlerinden farklı olarak somut değil soyut olarak ortaya çıktı. En basit ifadeyle dördüncü kuşak haklar, gelecek nesillere borç bırakmama, bilimi suistimal etmeme, ekosistem hakkı gibi bilimsel gelişmelerin neden olduğu veya yaratacağı olumsuz gelişmelere ilişkin haklardı


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Zekice Zekice
0
Zekice
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Alkış Alkış
0
Alkış

0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın