Osmanlı’da Kadınlar Saltanatı Dönemi: Sarayın En Güçlü Kadınları!


3

Osmanlı Dönemi’ne şöyle bir göz attığımızda dönemin güçlü ve dirayetli valide sultanları, haseki sultanları ve paşa kızlarını görüyoruz. Kadının bulunduğu ve söz sahibi olduğu her yerde güzellik de kaçınılmaz oluyor elbette. Osmanlı’da özellikle Kadınlar Saltanatı ismi verilen dönemde paşa kızları, valide ve haseki sultanların yönetimde ve devlet meselelerinde söz sahibi olma durumları artış göstermiştir.

Kadınlar Saltanatı; Kanuni döneminin sonları ve Hürrem Sultan ile başlayan, Köprülü Mehmet Paşa Sadrazamlığına kadar devam ettiği dönemin tümüne verilen isimdir. Osmanlı Sarayı’nda söz sahibi olan kadınlar yalnızca devlet meselelerine katılım göstermeleriyle değil, macera ve gerilim dolu Saray yaşamlarıyla da oldukça dikkat çekmiştir. Sizleri daha fazla merak içinde bırakmadan gelin Kadınlar Saltanatı dönemine damga vuran, Saray’ın en güçlü kadınlarına birlikte göz atalım.

1. Hürrem Sultan

Sarayın en güçlü kadınları listesini yapıyorsak elbette Hürrem Sultan ile başlamamız gerekir. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşidir ve aynı zamanda “Kadınlar Saltanatı” döneminin başlatıcısı olarak kabul edilir. Hürrem Sultan Osmanlı tarihi boyunca bir padişah ile nikah yapan tek haseki sultandır. Bu nikah, Kanuni’nin önceki nikahsız eşi olan Mahidevran Sultan’a olan ilgisinin azalmasına neden olmuştur. Ancak Saray bünyesinde yer alan herkesin ilgi gösterdiği Şehzade Mustafa, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından da desteklenirken; Hürrem Sultan hem Şehzade Mustafa hem de Sadrazam İbrahim Paşa’nın ölümünde pay elde ederek zamanla daha da güçlenmeye devam etmiştir. Saray bünyesinde entrikalı, macera dolu ve ihtiraslı yaşantısıyla oldukça ilgi gören Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın devlet meselelerinde de yanında devamlı bir danışman olarak yer almıştır.

2. Mihrimah Sultan

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın kızı olan Mihrimah Sultan, Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra annesinin babasına yapmış olduğu devlet meselelerine yönelik danışmanlık rolünü üstlenmiştir. Mahidevran Sultan, kardeşi II. Selim tahta geçtiğinde ona çeşitli devlet meselelerinde yardımcı olarak valide sultanlık yapmıştır.

3. Haseki Afife Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan II. Selim’in eşidir. Mihrimah Sultan’ın ölümünden sonra olabildiğince güç kazanan Nurbanu Sultan, oğlu III. Murat tahta geçtikten sonra daha aktif bir güce sahip olmuştur. Nurbanu Sultan Venedik’li olmasını bir fırsat olarak kullanıp, Venedik yanlısı politikalar uygulamıştır ve Venedik ile bir barış politikasının benimsenmesini sağlamıştır.

4. Haseki Safiye Valide Sultan

Safiye Valide Sultan III. Murat’ın eşidir. Nurbanu Sultan’ın ölümü üzerine eşi III. Murat üzerinde güç etkinliği artış göstermiştir. Devlet meselelerine yönelik çalışmalarında özellikle Avrupa’ya yönelmiş, İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ile hediyeleşmeye başlamıştır.

5. Haseki Mah-Peyker Kösem Valide Sultan

Haseki Mah-Peyker Kösem Valide Sultan, I. Ahmet Safiye Sultan’ı eski saraya göndermiş ve politikayla karışıklığını engellemiştir. Kösem Sultan eşinin padişahlık görevi süresince Saray bünyesinde aktif olarak bulunmamıştır. Eşi öldükten sonra Kösem Sultan, eşinin bir başkası tarafından olan oğlu II. Osman tahta geçtiğinde eski Saray’a gönderilmiştir. II. Osman’ın ölümünde sonra 11 yaşında tahta geçen IV. Murat, Kösem Sultan’ın büyük otoriteye sahip olmasını sağlamıştır. Çoğu devlet meselelerinde oğullarının yerine uzun dönem söz sahibi olarak Osmanlı’da yer alan en güçlü kadın figürlerden biri haline gelmiştir.

6. Haseki Turhan Hatice Valide Sultan

Haseki Turhan Hatice Valide Sultan, IV. Mehmet’in annesi ve Kösem Sultan’ın en büyük rakibidir. Kösem Sultan’ın, Turhan Sultan’ın gücünü kırmak amacıyla, IV. Mehmet’i tahttan indirme çabaları sonucunda öldürülmüştür. Bu olay doğrultusunda tüm güç Turhan Sultan’ın eline geçmiştir. Çeşitli Sadrazam değişikliklerinden sonra göreve gelen Köprülü Mehmet Paşa dönemi ile Kadınlar Saltanatı döneminin sonu gelmiştir.

 

 

[zombify_post]


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

3

0 Yorum