Türkiye’nin 2023 Hedefleri!


1

Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomide, savunmada, ticarette, diplomaside ve siyasette bir kalkınma planı olarak öngördüğü ve ülkenin gelecek yıllara yönelik dönüşümü için TBMM’ye sunduğu On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), her alanda köklü bir değişim ve dönüşümü öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son çeyreğinde yaptığı bir açıklamada 2023 hedeflerinin bir yol haritası gibi olduğunu vurgularken açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Ekonomide, savunmada, ticarette, diplomaside olduğu gibi siyasette de ülkemizi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedefleri bir yol haritası olarak halen önümüzde duruyor. Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar işimizi zorlaştırmış olsa da hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Bilakis önümüze çıkartılan her engel, üstesinden geldiğimiz her badire ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi.”

15 yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Türkiye’nin köklü değişim haritasını öngören 11. Kalkınma Planı çerçevesinde Türkiye’nin 2023 hedeflerini gelin, bilenler bilmeyenlere anlatsın!

[zombify_post]


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1

0 Yorum