Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin tarih boyunca Orhun Yazıtlarından başlayıp, Latin Alfabesine dek süren bir alfabe sistemi vardır.


0

Dünya üzerinde tarih boyunca birbirinden farklı dil aileleri doğmuştur. Alfabelerin gelişimi, tarihin ilk yazılı kanıtlarını da beraberinde getirmiştir. Bir devletin tarihini, medeniyetini ve mücadelelerini anlayabilmenin en somut yolu yazılı eserler ve kanıtlardır. Bu nedenle tarih boyunca medeniyetlerde alfabelerin önemi oldukça yüksektir.

“Tarihin İlk Alfabe Sistemi”

Tarihin çok eski çağlarında alfabe henüz doğmadan önce hiyeroglif olarak adlandırılan ve sembollerle gösterilen bir yazma biçimi doğmuştur. Tarihte hiyerogliflerin ilk kullanımı ise günümüzde hala MÖ 3200-3000 yıllarında Mısır’da yer alan Mısır kalıntılarında rastlanır.

Soldan sağa doğru gelişen hiyeroglif yazma sistemi MS 4. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Görsellerin taş kalemler eşliğinde, yumuşak killere işlenmesiyle oluşur. Hiyeroglif yazma sistemi, geçmişin tozlu sayfalarını bugüne aktaran oldukça kıymetli kalıntıları oluşturur.

                                                                                Kaynak: Wikipedia

Sami diline mensup bir grup insanın MÖ 1750-1850 yılları arasında Mısır hiyerogliflerini kendi dillerini uyarlamalarıyla oluşan Proto-Sinait sistemi, tarihin ilk alfabetik yazı sistemidir. Ünsüz seslerin bir semboliğini oluşturan bu alfabe, Fenike deniz tüccarları tarafından yayılmıştır. Fenikelilerin MÖ 1200’lü yıllarda kendi alfabelerini oluşturmasıyla 22 sembollü ve oldukça kolay bir alfabe oluşmuştur.

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin tarih boyunca Orhun Yazıtlarından başlayıp, Latin Alfabesine dek süren bir alfabe sistemi vardır. Gelin, Türklerin kullandığı eski alfabe türlerini bilenler bilmeyenlere anlatsın.

[zombify_post]


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum